DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

10.výročie vzniku OS v Kopřivnici

 

 

Ako žiť v Česku so slovenským srdcom


 

Niekoho zo Slovenska sem priviedla možnosť získania zamestnania, niekto tu bol na vojne, iný sem prišiel za svojou životnou láskou. No spoločným znakom všetkých bolo, nevzdať sa slovenčiny! „Veď korene nespretŕhaš!“, povedal už kedysi známý slovenský herec Jozef Króner. A tak sa stalo, že sa zišla v roku 2005 partia Slovákov, aby sa spoločne schádzali, naviazali kontakty a podozvedali sa jeden o druhom. Odkiaľ sú, ako sa sem dostali a prečo. Vznikol tak záujmový spolok Obec Slovákov v Kopřivnici. Jedným z hlavných iniciátorov bol Jozef Černý, Bc. Marián Kálna a ďalší. Začiatky neboli ľahké, no už v roku 2006 bol tento spolok registrovaný ministerstvom vnútra ako Kopřivnické združenie občanov slovenskej národnosti v Kopřivnici. Prvým predsedom sa stal Marián Kálna, slavíme teda už 10 rokov existencie! Čas bežal a o rok neskôr, oznámením ministerstva bol spolok premenovaný na Regionálnu Obec Slovákov. Stali sme sa členmi Republikovej rady Obce Slovákov v Českej republike. Od mesta Kopřivnice sme získali dotácie na kultúrne podujatia aj snahou predsedy. Záujem všetkých bol hlavne zameraný na pestovanie slovenskosti. Návštevy Slovenska, slovenský folklór, prosto naviazanie na novodobú vzájomnosť Čechov a Slovákov. V tomto roku sa vzdal predsedníctva z pracovných dôvodov Marián Kálna a zvolený bol Juraj Harašta.Tento ale zo zdravotného dôvodu rezignoval a bol zvolený opäť Marián Kálna. V roku 2008 sme sa stali už 14. Obcou Slovákov v Českej republike. Výbor, ktorý v priebehu rokov doznal zmien, bol v zložení: Marián Kálna predseda, Alžbeta Funcínová podpredsedníčka, Jozef Černý, Štefan Mariančík, Veronika Lacinová, Ján Duda, Ľudovít Funcín. Vznikla aj revízna komisia, predsedou sa dlhodobo stal Vladislav Adámek, členkami Janka Galbavá, Anna Janíková. Účastnili sme sa na VII Sneme Obce Slovákov. Založili sme webové stránky, boli v Prahe aj na udeľováni ceny Mateja Hrebendy (národný buditeľ z Gemera). Ocenený bývá vždy Slovák a Čech za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi. Predseda, okrem iného, získal dotácie od Moravskosliezského kraja. Tak nám mohli zatancovať a zaspievať v nádherných krojoch slovenské folkórne súbory Trenčan a Dunajec. V deň osláv vzniku samostatného československého štátu, 28. októbra, nám na námestí hraje aj hymna Slovenskej republiky, vďaka Jozefovi Černému. Svedčí to o dobrom vzťahu města so svojimi „Slovákmi“. V roku 2009, po úmrtí Alžbety Funcinovej, bol aklamáciou doplnený výbor. Pribudla Marta Zátopková, Josef Funcín, František Mečiar (mimochodom náš „dvorný maliar“ ). Pokladník Štefan Mariančík je doteraz vo funkcii, Anna Janíková ako podpredsedníčka tiež. Tá sa snaží zviditeľnit Obec Slovákov na webových stránkách https://ros.snadno.eu/, ktoré založila a prispievaním článkov o našom živote do časopisu Korene a internetových Korienkov. Na naše akcie sme si zaistili aj zástavu Slovenskej republiky. Vyrážali za krásami Slovenska, veď sme boli v Bratislave, na pltiach v Červenom Kláštore na Dunajci, v termálu vo Vrbove, v Bojniciach, na Bradle u Štefánikovej mohyly, na Veľkej Javorine - stretávke Českých a Slovenských obcí, na Oravskom zámku, lesnej železnici vo Vychylovke, u krásného dreveného orloja v Starej Bystrici a pod. Zašli sme si na novú rozhľadňu na Bielej hore, privítali sme Balkánských tamburášov na námestí, boli v Ostrave v bani Michal, vďaka Milanovi sme mali ukážku výcviku psov na kynologickom cvičišti. Športové aktivity sme zamerali na bowling, zaistili putovný pohár a pravidelne vyrážali do termálu v Podhajskej, ktorej zloženie vody je srovnateľné s vodou Mrtvého mora. Našou srdcovkou sa stal Medzinárodný festival slovenského folkóru v ČR v Rožnově pod Radhoštěm - tzv. Jánošíkov dukát. Krása pesničky, tanca, muziky z rôzných regiónov i štátov, kde sa udržujú slovenské tradície berie dych. No vianočná stretávka patrí hádam k najobľúbenejším akciám roka. Kultúrný program, tombola, hudba, Zdenkine vianočné cukrovinky, odmeňovanie jubilantov, vzpomienky na domov a hlavne, rozprávanie po slovensky, to nás baví. Veď: „Aj keby som vo svete boh vie kde išiel, cestičku k domovu vždy by som našiel“. V roku 2012 sa rozlúčil s dlhodobým predsedníctvom Marián Kálna, z dôvodu nedostatku ďalších nápadov a náplní aktivít. Za jeho pôsobenie v Regionálnej Obci Slovákov mu patrí určite veľká vďaka. Zviditeľnil Slovákov ako takých v meste Kopřivnice. Raz poprial Slovákom žijúcím v Českej republike Juraj Jakubisko: „Slováci, štastnú plavbu v českom mori!“ Tak sa nesie tento odkaz ďalej. Podpredsedníčkou zostala nadalej Anna Janíková. Novozvolený výbor (Josef Funcín, Emílie Šulová, Mária Juřenová, Anna Janíková) si vybral „staronového predsedu“, Juraja Haraštu. Ten hneď zo začiatku potvrdil, že sa bude snažiť spestriť mozaiku činnosti a prilákať viac ľudí medzi nás. Z akcií pribudol športový minigolf, výstup na Veľký Javorník, výšlap na Bezručovu vyhlídku, seriál životných príbehov našich členov, beseda na téma Môj najkrajší zážitok zo Slovenska, záhradná slávnosť a predsilvestrovská stretávka. Predseda má taktiež enormný záujem o naplnenie autobusov smer Podhájska. Cesty sa spestrili harmonikou Dáši, Olinky, a ozembuchom Janka, stabilnou zastávkou na Kolibe vo Valašských Klobúkach. Pri malom občerstvení dobre padne posedenie s hudbou a spevom. Pretože je Juraj výborný fotograf, zaisťuje taktiež fotodokumentáciu z akcií. Nechali sme si urobiť aj spoločné tričká. Do výboru pribudla Olga Šmahlíková, naša skvelá harmonikárka. Spolu s Veronikou Lacinovou, ktorá je s Štefanom Mariančíkom ešte zo zakladajúceho výboru, obetavá a starostlivá. Od roku 2014 nesieme hrdo názov Obec Slovákov, zmenou Občianského zákonika. Taktiež sa museli zmeniť aj stanovy, ktoré dali dosť roboty:o) V roku 2015 sa vzdali funkcie predsednictva reviznej komisie Vladislav Adámek, ktorý si plnil svoje povinnosti dobre aj člen Marián Kálna. Aklamáciou boli zvolení Pavel Janík, Emil Lukáč, Olga Nečasová, stávajúca. Zvolili si Pavla Janíka za predsedu. Konečne vlastníme nástenku vďaka Jozefovi Černému, kde môžeme uvádzať pozvánky na akcie a rôzne aktuality nielen pre našich členov, ale aj pre našich priaznivcov a známých.V posledných rokoch prichádzame bohužiaľ často o našich členov prirodzeným úmrtím. Problém nielen našej Obce, ale aj ostatných je stárnutie generácie. Mladá generácia si vystačí s internetom a inou modernou technikou, ich záujem je minimálny. Preto, „buďme hrdí na svoju dedovizeň, chráňme si ju pre ďalšie generácie na rodnom Slovensku alebo v krajine, v ktorej žijeme“. Na konci vzpomienok však treba hľadať v prítomnosti, aby sme sa stále radi stretávali a všetkým, ktorí sa pričiňujú o životaschopnosť našej Obce Slovákov, patrí veľká vďaka!                                                                   S láskou Anna Janíková