DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

kontakt

 

Nebo slovenské? Kdeže si? Od Tatier k Dunaju a všade, kde ľudia sa Slovákmi volajú!                   

 

Predseda:                                                správca stránok:                                  

Anna Janíková                                            Anna Janíková
telefon: 776 640 517

e-mail:anjanik@centrum.cz

                         

 

                                                                        

                   

Adresa:                                                                Foto:                                           
 

Anna Janíková                                                      P. Ridzák, P. Janík, A. Janíková, J. Harašta,

ul. Kpt. Nálepky 1073/10                                       vďaka aj L. Novákovej, ktorá fotila zo začiatku    

Obec Slovákov v Kopřivnici,z.s.

742 21 Kopřivnice                                    

IČO  27043487                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
Obec Slovákov v ČR, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Predseda: Mgr. Andrej Dan Bárdoš, Ph.D.
e-mail: dan.nem@centrum.cz,
telefón: 732 217 933
 
 
Časopis KORENE 
Šéfredaktor: Doc.PhDr.Jaromír Slušný,CSc
Telefón:  606 655 627