DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

Akcie

 Plán činností OS Kopřivnice, z.s. na r. 2023  odsúhlasený na členskej schôdzi 1. 3. 2023

Marec      1 . 3.       členská schôdza  16 hod. /

Apríl       20 . 4.      jarný turnaj v bowlingu  15 hod.     /zmena 19. 4. 2023, 

                                                                             
Máj      19  . 5.     Májová veselica zrušené! bude náhradný program predbežne v spolupráci so senior klubom Skotnice

          náhradné riešenie:  23. 5. film "Slúžka" a posedenie v Penzionu pod Bílou horou  /senior Klub Skotnice v budúcnosti určite/ 

Jún      24   . 6.      záhradné posedenie v Sedlnici /vlak odpo/ 

august     5. 8. - 6. 8.  Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm 
            
september  15 . 9.    ZOO Ostrava  zmena -  Zmena 16. 9. vstup pre seniorov zdarma!

október      12.   10.    jesenný turnaj v bowlingu  15 hod.

november   8.  11.    kreslo pre hosťa -  beseda  16 h.   Zmena - 2. 11. 2023 /z titulu pozvania Mgr. O. Šálka, /múzeum Fojství/
                        
                     
december  8.  12.   predvianočné posedenie  ZMENA -- 2. 12. 2023 / z titulu akcie členov z AZP/

+akcie v rámci Aktívneho seniora mesta Kopřivnic 

------------------------------------------------------------------

 

Plán činností OS Kopřivnice z.s. na rok 2024 odsúhlasený na výročnej členskej schôdz

Marec   20. 3. Výročná členská schôdza 16 hod 

Apríl    15. 4.  jarný turnaj v bowlingu 15 hod.

Máj       24. 5 . OV Sliezskoostravský hrad - putovná výstava korunovačných klenotov

jún       21. 6.  záhradné posedenie v Sedlnici

august  10. 8 - 11. 8. Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm

september  6. 9. turnaj v minigolfe

október  23. 10.  kreslo pre hosťa - beseda

november  19. 11. jesenný turnaj v bowlingu 15 hod.

december  4. 12. predvianočné posedenie  /Klub seniorov/

+ akcie v rímci Aktívného seniora mesta Kopřivnice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2022  Plán činností OS - schválený na výročnej členskej schôdzi 23. marca 2022

marec        23. 3. členská schôdza

apríl         29. 4. jarný turnaj v bowlingu

máj          20. 5. Májová veselica v reštaurácii Pod Kaštany

jún           25. 6. Záhradné posedenie v Sedlnici

júl           16. 7. Návšteva Nového múzea s posedením v Klube seniorov s predsedom OS v

                    ČR a predsedníčkami OS Karviná a Třinec 

august       6 - 7. 8. Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm

september   15 - 17. 9. Účasť na oslavách 100. výročia narodenín E.Zátopka                     

             Pozor zmena!  3. 9. návšteva nového múzea v 13. 30 hod.

október      15. 10. Jesenný turnaj v bowlingu

november     9. 11. Kreslo pre hosťa - beseda

december     3.12. Predvianočné posedenie / pozor zmena! /  9. 12. 2022 

              + akcie v rámci Aktívného seniora mesta Kopřivnice

 

 

ROK 2021 Plán Činnosti OS - schválený na výročnej členskej schôdzi 9.júna 2021

jún                 9. 6.  výročna členská schôdza

júl                10. 7.  turnaj v minigolfe

august             7. 8.   prechádzka na Paseky, farma, posedenie - POZOR- ZMENA!

                   7. a 8. 8. Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm

september         3. 9. návšteva nového technického múzea s predsedom OS p.A.D.Bárdošom

                         /v prípade neotvorenia tech.múzea - turnaj v bowlingu/

                            múzeum otvorené až v novembri,  bowling bude o 15 hod.!!

                  10-11. 9  Jánošíkov dukát Rožnov p.Radhoštem - neplatí !

                  24-25. 9  Cena M.Hrebendu a XI.Snem OS v ČR v Prahe

október          13. 10. Beseda v rámci Klubu Koreňov /s emeritným riaditeľom Tech.múzea/

                  pre chorobu zmena , Beseda k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka

november         13. 11. turnaj v bowlingu? otvorenie múzea 17. 11 ? neplatí! 

                   28. 11 Zahájenie Adventu v sade E. Beneša a koncert Céline Bossu ZRUŠENÉ

december         10. 12. predvianočné posedenie/ v rámci Večernej univerzity/ ZRUŠENÉ crying

                   + akcie v rámci Aktívného seniora mesta Kopřivnice

 

 

ROK 2020 PLÁN ČINNOSTI OS /SCHVÁLENÝ NA VÝROČNEJ KONFERENCII 17. JÚNA 2020/

 

jún                      17. 6. Konferencia OS

júl                       11. 7. Turnaj v minigolfe

 august                8. 8.  grilovanie v prírode /zahrada u P.Ridzáka/

september         26. 9. Planetárium Ostrava - zmena 25. 9. 2020

október              10. 10. Turnaj v bowlingu

november          18. 11.  Kreslo pre hosťa s Emeritným riaditeľom Technického múzea s p. Karlem

                                       Rozenkranzem a história našej vlajky - 100 r. /Klub Koreňov /

december           4. 12. Predvianočné posedenie / + večerná univerzita - 100 rokov vzniku ČSR /

 

+ akcie mesta Kopřivnice

v rámci celoročného programu Aktívny senior

 

 

 

 

 

pozvite aj svojich susedov, známých a našich priaznivcov!

ROK 2019  PLÁN ČINNOSTI  OS  /SCHVÁLENÝ NA VÝROČ. ČLENS. SCH. 13. 3. 2019 /

Marec         13. 3. o 16 hod. výročná členská schôdza

Apríl           13. 4. o 15 hod. jarný turnaj v bowlingu

Máj              4. 5. o 13 hod. múzeum vysťahovateľstva v Lichnove+ posedenie v reštike

                           31. 5  zájazd do Žiliny na Staromestské slávnosti / 30. 5 - 1. 6. 2019 /

Jún             15. 6. o 16 hod. turnaj v minigolfe

Júl               13. 7  o 15 hod. grilovanie v prírode - /zmena z 20. 7./

August        3. 8. - 4. 8. Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

                            31. 8. o 15 hod. vychádzka smer Paseky, prehliadka súkromnej farmy /zmena z 14. 9/ na                                  posedenie v penzione pod Bílou horou o 16 hod. zmena!

September  5. 9 - 7. 9 Festival medu a pesničky, 7. 9. o 14 hod.cimbálovka Kamenica na Fojství

Október      12. 10. o 15 hod. jesenný turnaj v bowlingu

November   13. 11. o 16 hod. platí bod č. 1!

                           1. beseda s Mgr. Karolom Kočišom, predsedom komisie pre medzinárodné vzťahy Rady mesta

                               o Partnerských mestách Kopřivnice - nové je mesto Bánovce nad Bebravou - SK

                           2. Najväčší Slovák /podľa výsledku v máji/  - beseda na toto téma

                    3. Vplyv potravín na naše zdravie - Ferdinad Janek

                    Naj Slovák vyhral M.R.Štefánik, o ňom beseda už bola

December  7. 12. o 15. 30 hod. predvianočné posedenie, zmena na 6. 12 !

+ akcie mesta Kopřivnice v rámci celoročného programu Aktívný senior

+ akcie Senior Pointu mesta Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

ROK 2018  Plán činnosti OS /schálený na výroč.členskej schôdzi 14. 3. 2018/

Marec 14. 3. o 17 hod. výročná členská schôdza

Apríl 14. 4. o 16 hod. jarný turnaj v bowlingu

Máj 19. 5. o 14 hod. výstava v Piaristickom kláštore - Příbor Vyrobeno v Tatře ale tatrovka to neni

Jún 23. 6. zájazd na termálpark Nitravan - Poľný Kesov, pozor zmena na Podhájsku!

Júl 21. 7. o 15 hod. Botanická záhrada a Arboretum Štramberk, posedenie v reštike u Maestra

August 4. 8 - 5. 8. folklórný festival Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

September 8. 9. o 15 hod. turnaj v minigolfe

September 15. 9. odvetný turnaj v bowlingu v Karvinej

Október 13. 10. jesenný turnaj v bowlingu

November 14. 11. o 16 hod. beseda s Mgr. L. Cvičkem - osobnosti ako ich poznáte i nepoznáte -                                                                                                       M. R. Štefánik

December 8. 12. o 16 hod. predvianočné posedenie

+ akcie mesta Kopřivnice v rámci celoročného programu Aktívný senior

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK 2017  Plán činnosti OS /Schválený na konferencii 1. 3. 2017/

  

Streda 1. marca

konferencia OS

 

Sobota 8. apríla

zájazd do termálu v PL, Bialka Tatranska / v skupine p.P. Davida/

 

Sobota 22. apríla

turnaj v bowlingu

 

Sobota 27. mája , zmena na 20. mája!

návšteva múzea Z.Buriana v Štramberku /výstava - Cesta do praveku/,

exkurzia do minipivovaru alebo vinnej pivničky p.Střechy /pod radnicou/

 

Sobota 17. júna

zájazd do termálu v Podhájskej

 

Sobota 15. júla

minigolf

 

Sobota, nedeľa 5. a 6. augusta

Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

 

Sobota 23. septembra

návšteva múzea dedinského života a poľnohospodárstva– Skotnice,

obed v reštaurácii u Žabáka

 

Sobota 14. októbra

jesenný turnaj v bowlingu

 

zájazd do Bialky Tatranskej do termálu v Polsku -

termín bude dodatočne upresnený /okóber/

 

Streda 15. novembra

beseda na téma  Zdravie  s Dr. Michalom Vajdom

 

Sobota 9. decembra

predvianočné posedenie

100 rokov vznikuČSR,nová kapitola dejín Slovenska-večerná univerzita

 

akcie mesta Kopřivnice v rámci celoročného programu Aktívný senior

napr./ beseda na téma Ako nevyhorieť, seniorské odpoludnie a pod./

 

Ďalej možnosť stretávok behom celého roku v Klube seniorov vždy v stredu.

Záleží na dohode a aktuálnosti.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  2016  /schválené na čl.schôdzi dňa 12.12.2015/

9. 3. /streda/  členská schôdza

23. 4. /sobota/  turnaj v bowlingu

28. 5. /sobota/  zájazd - termál v Podhájskej

18. 6. /sobota/ turnaj v minigolfe

9. 7. / sobota/ zahradná slávnosť

5.-7. 8. /piatok -nedeľa/ Jánošíkov dukát

3. 9. /sobota/ zájazd - termál v Podhájskej

12. 10 /streda/ beseda   zmena dátumu na 19.12.2016

12. 11. /sobota/  turnaj v bowlingu

3. 12. /sobota/ zábavný večer -  Zmena dátumu na 17.12.2016 z dovodu obsadenosti Katol.domu

+ Účasť na podujatiach organizovaných mestom Kopřivnice v rámci programu Aktívný senior 2016

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

Plán činnosti OS Kopřivnice 2015  /schválený na členskej schôdzi 18.3.2015/

18. marec ( streda) členská schodza

10. apríl ( piatok) Bowling

30. máj (sobota) Zájazd do kúpeľov Podhájska

27. jún (sobota) Turnaj v minigolfe

11. júl (sobota) Záhradná slávnosť

7.-9. august (piatok – nedeľa) Jánošíkov dukát

5. september (sobota) Zájazd do kúpeľov Podhájska

14. október (streda ) Beseda na téma: "Môj najkrajší zážitok zo Slovenska"

21. november (sobota) Turnaj v bowlingu

12. december ( sobota) Predvianočný večierok

 Naviac sa zúčastníme niektorých podujatí v  rámci programu ,,Aktívny senior 2015,“

ktoré organizuje Mestský úrad v Kopřivnici ( ponuka asi 20 podujatí). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROK 2014                          /schválené na konferencii ROS 12.3.2014/

Marec           12. 3 konferencia ROS 

Marec           21. 3 o 15 hod.u letného kúpaliska, výstup na Bezručovu výhlídku

Marec           21. 3 o 17 hod. turnaj v bowlingu,prezentácia od 16.30-16.45 hod.,zápisné 50 Kč/os

Máj               31. 5  zájazd do kúpeľov Podhájska

Jún               28. 6  turnaj v minigolfe

Júl                12. 7  zájazd do Terchovej

August         2-3. 8  Jánošíkov dukát

August         16. 8  záhradná slávnosť

September   6. 9  zájazd do kúpeľov Podhájska

Október        24. 10  turnaj v bowlingu

December     13. 12  predvianočný večierok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROK 2013      /schválené na členskej schôdzi 6.2.2013/

 

Marec 23. 3 . v 17h. turnaj v bowlingu u letn.kúpaliska o putovný pohár ROS,máme 3 dráhy!

 

Máj 18. 5 . 1-denný zájazd na termálné kúpalisko na Podhájsku,odchod  o 5hod.od Interhot.Tatra,400Kč člen,

                        450 Kč nečl.ROS, predpokladaný návrat o 22hod. zaplatiť najneskôr do 8.5 u p.Haraštu

                   a u  p.Janíkovej.Poistenie na cestu a platný doklad totožnosti každý zo sebou...

 

Jún 15. 6.  1-denný zájazd do Kremnice, pdchod o 5h.od Interh.Tatra,400Kč člen,450Kč nečlen ROS,

                    predpoklad návratu o 22 h.zaplatiť najneskôr do 5.6.u p.Haraštu,p.Janíkovej. 

 

August 3-4. 8.  Medzinárodný festival slovenského folkloru v Rožnove p.Radhoštěm - Jánošíkov dukát

 

September 7. 9 . Velký Javorník - výšlap

 

Október 19 .10.  turnaj v bowlingu

 

November 13. 11 . zídeme sa o 17 hod. na ul.Sokolovskej, v Klube dôchodcov/ bývalá st.pošta/ -

                                                  

                              pohnuté osudy Slovákov v Čechách - seriál životných príbehov našich členov

 

December 14 .12.  o 17 hod. predvianočný večierok v jedálni polikliniky Therapón /vchod od Šustal.vily/,

                               prineste zo sebou drobnosť do tomboly, zahraje nám p.Kučera, potvrdenie Vašej účasti

                               do 8. 12. na tel.č.731 255 023 hovor alebo sms.

 

 

 ROK 2012       / program schválený na výroč.schôdzi 9.12.2011/

 

Marec        17.3 turnaj v bowlingu o putovný pohár ROS Kopřivnice od 17 hod. u letného kúpaliska, zápisné  

                    50kč/os, k dispozícii budú 4 dráhy! Čakáme Vás!

Máj             26.5 zájazd na Podhájsku - 1 deň, prihlášky a platba do 10.5. cena 400 Kč,člen 50 Kč zľava /člen je

                    ten, kdo má na príslušný rok zaplatený členský príspevok/, odchod od hotelu Tatra o 05:00 hod.

Jún             24.6 od 14 hod.turnaj v minigolfe na letnom kúpalisku, vstup 30 Kč/os

Júl               22.7 o 6 hod.!od Interh.zájazd na Slovensko,Orava,Vychylovka,St.Bystrica,cena 300Kč,čl.250

August       4-5.8 Jánošíkov dukát, vstup zdarma, platí sa doprava  autobusom,pokiaľ bude min. cca 40 ľudí, inak

                    individuálne,lístky 4.8. u p.Kálny,ul.I.Šustaly 1107, od rána do 12hod. zvoniť!  

September 15.9 o 4 hod.od Interh. zájazd na Podhájsku, 400Kč,/člen.so zapl.čl.prísp.350Kč,hlásiť sa do 31.8

Október     19.10  o 17 hod. turnaj v kolkoch o putovný pohár ROS Kopřivnice, 50kč/os

December  14.12 predvianočné posedenie a výročná členská schôdza o 17 hod. Od 18.15 kultúrný

                     program a potom hudba k tanci....

 

 

Rok 2011            Schválenie činnosti na konferencii 10.12.2010       

 

marec             19.3 turnaj v bowlingu o putovný pohár ROS Kopřivnice, od 16-18 hod. zaistí J.Funcin, 50kč zápisné

máj                 28.5 zájazd na Podhájsku,1 deň, cena 400kč, člen ROS 50kč zľava, prihlášky a platba do 30.4. zaistí

                         M.Kálna, odchod o 5hod.od Interhotelu Tatra

júl                    31.7 - 1 denný zájazd Velká Javorina Bradlo, pamätník M.R.Štefánika, po ceste zastávka v 

                      Luhačoviciach, cena 300kč, člen ROS zľava 50kč, hláste sa do 30.6! kvôli objednaniu autobusu

 August           6.8-7.8 Jánošíkov dukát v Rožn.pod Radh. vstupenky zdarma,doprava individuálna 

                       - zaistí p.Janíková

September   17.9 zájazd do Podhájskej 

Október        22.10 turnaj v kolkoch o putovný pohár ROS Kopřivnice, zaistí J.Funcin

November   zasadanie Republ.rady OS v ČR a cena M.Hrebendy. Organizuje Výkonná rada OS. Tentoraz to bude

                      na 2 etapy. Cenu prevezmú vybraní jubilanti na koncerte Slováci v Prahe, 15.11. v Lucerne.

                      Rep.rada bude zasa v Brne 26.11. v hoteli Kozák, s možnosťou návštevy folk.súboru  Púčik v divadle   

December   9.12 o 17 hod. predvianoč.posedenie v hoteli Stadion.Krátka výroč.schôdza, /zpráva predsedy, o

                      hospodarení, jubilanti, návrh akcií na r.2012 a pod./.Nasleduje večera, živá hudba, volná zábava.

 

 Rok 2010                    činnosť schválená na výročnej konferencii 23.1.2010

                     

Január           výročná členská schôdza ROS 23.1.2010 o 17hod.v Kavárne, beseda s.Dr.P.Liptákom,

                      predsedom OS v ČR, miestopredsedom OS v ČR Dr.V.Fabišíkom, návšteva Mgr. Z.Krajčíra,

                      miestopredsedu mesta Kopřivnice, volba delegátov na Snem, schválenie činnosti na r.2010 

                 

Február       20.2 mimoriadny Snem OS v ČR v  Prahe, delegáti 1+2 /p.M.Kálna, p.A.Janíková, p.J.Funcin,

                      náhradníčka p.A.Balošáková/

 

Marec          20.3 turnaj v bowlingu o putovný pohár ROS, od 15-17hod, 2 dráhy /naproti kúpalisku/,štartovné 50kč

 

Máj               29.5 o 5hod. zájazd do Podhájskej zaistí M.Kálna, prehliadka Penziónu Biela Táňa, prihlášky a

                     platba najneskôr do 20 mája 2010,  cena 400 kč. Ideme od hotelu Tatra

 

Jún             12.6 výcvik psov- kynológovia, od 13hod.vedľa Bubla Ranču, zaistí M.Oparty, vstupné 50kč/škračky/,

                     pitný režim zaistený, posedenie pri ohni  s gitarou, prihlášky do 31.5.

 

Júl                10.7 o 5h.od Interh. zájazd  - Bojnice, /zámok+ZOO/, zaistí F.Mečiar, doprava 300Kč, zámok -

                      9- 17hod.  vstupné 80-130 Sk, ZOO 8-18h, vstup 1, 6 Eur,prihlášky i poplatok do 30.6

 

August         7. a 8. 8 Jánošík.dukát, Rožnov- vstupenka na 2dni+autobus je za 100kč, odjazd 7.8 od Katol.domu v

                     12hod. zaistí p.Janíková.Prihlášky a platba do 20.7.2010 /p.Funcin, p.Janíková,p.Mariančík/autobus

                       sa nepodarilo obsadiť/, doprava individuálna, lístky zaistené. 

                     

September  23-26.9 zájazd do Podhájskej na 4dni, ubytovanie Penzión Biela Táňa, prasiatko ako bonus pri viac

                ako 46 osôb+raňajky, prihlášky, platba do 31.7. cena- 35 Eur/os + 600Kč, zaistíí M.Kálna

                    Prihlasovať sa u p.Mariančíka /osobne/,p.Funcina,p.Janíkovej,p.Kálny/.Je nás málo,nejde sa nikde:o((

 

Október        2.10  Deň slovenskej kultúry od 15 hod. v Kultúr.dome v Kopřivnici

                       9.10  o 16 hodturnaj v kolkoch o putovný pohár, zaistí J.Funcin

 

November  27.11. v Prahe, zasadanie Republ. rady OS v ČR a cena M.Hrebendy 

 

December  10.12 predvianoč.posedenie a výroč.konfer. v hoteli Stadion,od 17h. Živá hudba,

                      a občerstvenie zaistené

 

Rok 2009

Január       14.1. stretnutie výboru, príprava na členskú schôdzu, roznáška pozvánok

Február     19.2. členská schôdza o 17hod. v reštaurácii Kavárna- 1.poschodie

Marec       14.3. od16 -18 hod. bowling.turnaj /3dráhy/ - herňa oproti kúpalisku - 50 Kč

Apríl          25.4. zájazd do  Podhájskej  /termál.kúpalisko/ - 350 Kč/os,  

               odchod o 5hod.od hotelu Tatra, prihlášky+peniaze max.do 15.4.09

              /info: p.Funcin, p.Janíková, p.Kálna/, zmena termínu,je tam zatvorené! 

              náhrad.term.2.5.09. Apríl oslávíme s divadelnou Kopřivou 24.4.09  - Othello -

              ide o pouličné predstavenie, kde z tragédie vznikne komédia.  

Máj        23.5. výlet na rozhľadňu Bílá hora a Štramberk - posedenie, stretneme sa o

              14 hod. pred predajňou Bílá labuť /u Laciny/

Jún         6.6. o 10 hod. zasadanie Republikovej rady OS v ČR, konané v Prahe

              27.6 zájazd - Luhačovice a okolie,150 Kč/os, prihlášky+platba do 31.5.09,

              pre malý počet prihlásených členov sa zájazd neuskutoční!

Júl          18.7 výlet na kúpalisko Libotín - autobus z Kopřivn. ČSAD v 9.30 od školy na námestí /nebol/

August  8.8.Jánošíkov dukát, zájazd do Rožn.p.R. autobus 80 Kč, prihlášky do 15.7! /pre malý

          záujem autobus  nejde, každý sa môže dopraviť sám. 

            15-16.8  2 denný zájazd  - Pieniny, odchod o 5hod.od Interhot.Tatra- spoločné raňajky, večera,

            vstupné na term. bazén Vrbov, vstupné na plte, doprava, ubytovanie - 1250 

            Kč, členovia  ROS 150 Kč zľava, ceny sú orientačné, organizátor 

            p.Mariančík Štefan, prihlášky do 15.7.09! Autobus je naplnený!

September 26.9 zájazd do Podhájskej, 380 Kč/os, odchod o 5hod. od Interhotelu Tatra, prihlášky a platba do

           10.9.09!  

Október  Vznik samostatného Československého štátu - stretnutie u pomníka  T.G.Masaryka 27.10 o 16h.

November  14.11.  od 17 - 19 hod. Bowlingový  turnaj, 50kč zo sebou /je to naproti Kopřivnickému kúpalisku/ 

                     budú 2 dráhy   28.11  Zasadanie RR a Cena Mateja Hrebendy za r. 2009 v Prahe.  Ocenení budú :

                    Ľubica Svárovská a Zbyněk Adam. Za našu ROS sa zúčastní p.Kálna-predseda.

December  11.12 predvianočné posedenie o 17hod.  Živá hudba - p.Šmajstrla, občerstvenie zaistené,  

                    členovia zdarma, ostatní 100 kč. Miesto konania - Hotel Štadión , na začiatku schôdza v salóniku 

                  na 1.poschodí, potom posedenie v reštaurácii pri guláši.  

 

            Program činnosti bol schválený na členskej schôdzi 19.2.09

 

Rok 2008                   

/schválené výročnou konferenciou ROS z 16.2.08/                            /KN-Kopřivnické noviny /      

16.  2.       Výročná konferencia v  KD v 17 hod.                                 /ZUŠ-základná umelecká škola v Kopřivnici/

14.  3.       Bowlingový turnaj - herňa 17hod. /naproti kúpalisku/

5. - 6. 4.   VII. Snem Obce Slovákov v Českej Republike - Nedvědice-  /reprezentovať budú p.Kálna a p. Černý/ 

3.   5.      1 - denný zájazd do Podhájskej -  zraz v 5hod. Interhotel Tatra - 350kč/os - dobrú náladu zo sebou!

17.  5.      Peší výlet po okolí Kopřivnice - Červený kameň -  reštaurácia u letného kúpaliska, zraz v 14 hod. u KD

18.  5.      v10.45hod. vystúpia pred KD Balkánskí tamburaši z Chorvatska, Slovinska a Slovenska. V prípade

              zlého  počasia,  vystúpia vo veľkom sále KD. / je to zadarmo! /

7.  6.      v 10hod. u KD zájazd Ostrava -  banícke múzeum,  Zoologická záhrada - vstupné 100 Kč 

21. 6.       v 18 hod. vo veľkom sále KD vystúpi svetoznámý folklorný súbor Trenčan, vstupné člen.ROS zo zľavou

28. 6.     od 14 hod. Letný deň pre Kopřivnicu -na záhrade KD - posedenie s hudbou a mažoretkami - zadarmo!

5.  7.       v 6 hod. u KD zájazd na Slovensko - Východná - folklórný festival.  /nakoniec sa nekonal/

2.  8.       v 14 hod. u KD zájazd do Rožnova pod Radhoštěm na Jánošíkov dukát - medzinárodný festival slovenského

            folklóru -75č / osobu + vstupenka, ktorá platí aj na 3. 8 Pozor, ide len 1 autobus!

13.9    opakovanie  žiadaného  zájazdu  do Podhájskej,  posledný krát  v korunách!  zraz o 5 hod.u Interhotelu

            Tatra, 350 Kč/os.Prihlášky a platba do 25.8! / kontakt na akcie na p.predsedu + p.Funcinovú/ 

                   

15.11   v 5hod. od Interh.Tatra zájazd do Bratislavy, spojený s návštevou Matice Slovenskej a Slov.Nár.divadla.

          Pretože sa jedná o náročné zaistenie vstupu a vstupeniek, prihlášky do 15.10.2008, cena zájazdu 450kč

 

21 a 22.11- účasť našich členov na predávání ceny Mateja Hrebendy za r. 2008 v Hr.Královém

29.11.  v 18 hod. vystúpi v Katolíckom dome, vo veľkom sále, folklorný súbor Dunajec z Olomouce.

            Vstupné pre členov ROS a deti 30kč, ostatní 50kč. 

20.12. v 18hod. vystúpi v Katolíckom dome  cimbál  Plamínek zo ZUŠ, ide o predvianoč.posedenie

          vstupné 50 Kč, po koncerte hudba, tanec, tombola / uvítame od každého niečo do tomboly/. 

 

Rok 2007
/schválené valnou hromadou združenia slovákov/                                

13.4.  Spoločný výlet do Štramberka sraz v 15.30hd./KD/                                                                                    

25.5.  Bowling - herňa naproti kúpalisku od 18-20hod. Aj tí čo nehrajú, bude posedenie /zápisné 50kč/

2.6.   Zájazd do Trenčianských Teplíc, Trenčianský hrad,  odchod o 6 hod.od interhotelu Tatra, 200kč/os.

4.8.   Zájazd na Dni Slovenskej kultúry v Rožnove pod Radhoštěm Jánošíkov dukát

22.9.  Zájazd do kúpeľov v Podhájskej /zloženie vody ako v Mŕtvom mori/, 320kč/os

12.10. Beseda zo zaujímavou osobnosťou zo Slovenska-p.Lukšom /námestkom hajtmana Moravskosliezského kraja a predsedou Krajského výboru KDU-ČSL/, info v KN

17.11. Vystúpenie slovenského folklórného súboru Púčik v KD od 18.15h.+ posedenie u vínečka /člen 20kč, nečlen 40kč/

28.12. Silvestr.posedenie od 17h. v KD, živá hudba a občerstvenie zaistené /člen 30kč, nečlen 50kč/,info v KN