DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

Pozvánky

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

 

O b e c  S l o v á k o v  v  K o p ř i v n i c i  z. s.  

Dovolujeme si Vás pozvať do Ostravy,na Sliezskoostravský hrad,

na putovnú výstavu korunovačných klenotov 24. mája 2024

Zídeme sa na: a/ autobusovej stanici odchod busu 8. 47 hod.

b/u železničnej stanici 8.51 hod.V Ostrave prejdeme na električku č.4,

ktorá stojí v blízkosti hradu. Vstupné 180 Kč, pri 15 osobách 130 Kč

/dôchodci/. Na obed si zájdeme do Karolíny,s možnosťou nákupu,

podľa času a nálady :o))