DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Obec Slovákov v Kopřivnici‚z.s.

Pozvánky

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

Obec Slovákov ČR vyhlasuje výtvarnú súťaž - ilustrácia /vlastná tvorba

S BATOHOM PO SLOVENSKU/slov.riekanky,rozprávky,povesti a báje,krásy Slovenska,ľud.architekt.prír.krásy  na základe vlastného príbehu/,

očami mladých výtvarníkov

Ide o súťaž pre žiakov I. a Ii. stupňa ZŠ na území ČR s cieľom propagácie slovenského jazyka, ľudovej slovesnosti, histórie a geografie krajiny.Uzávierka je do 30. 9. 2021. Slavnostné vyhlásenie výsledkov bude v novembri 2021. Výhercovia budú uverejnení v časopise Korene.

Výtvarný prejav: výkres v max.velk.A3, ľubovoľná výtv.technika/suchý pastel, tempery, pastelky, uhlík/ Na zadnej str. výkresu čiteľne uviesť:  Meno,vek žiaka, názov obrázku /výjavu/ a adresa ŽŠ, ktorú navštevuje.

Adresa pre doručenie: Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3,110 00 Praha 1

K ilustrácii poslúžia nižšie uvedené texty, je možné zvoliť z nich.

Krista Bendová, Bola raz jedna trieda, Rozcvička,

Pavol Dobšinský , Trojruža, O troch grošoch

https://zlatyfond.sme.sk/

Na zadnej strane výkresu uviesť názov a autora vybraného textu pre ilustráciu

Prajeme veľa inšpirácií pri tvorbe diela